Hướng dẫn nhận point đổi thành Lunr token mạng Zilliqa​

1. Giới thiệu

+ Điểm sẽ được quy đổi thành Lunr token khi đạt ngưỡng nhất định.

+ Người dùng LunarCrush được thưởng khi họ sử dụng ứng dụng. Những phần thưởng này ở dạng điểm. Điểm có thể được chuyển đổi thành mã thông báo Lunr khi đạt đến ngưỡng nhất định. Người dùng càng có nhiều điểm, họ càng có nhiều khả năng kiếm được nhiều token Lunr.

+ Người dùng LunarCrush sẽ nhận được những điểm này bằng cách đạt được các mốc nhất định trong ứng dụng khi họ sử dụng nó. Điểm sẽ được sử dụng để xác định số lượng mã thông báo Lunr mà người dùng sẽ nhận được. Sử dụng càng nhiều, người dùng càng có nhiều khả năng nhận được điểm.

2. Đăng ký tài khoản và nhận điểm thưởng

  • Truy cập form nhận thưởng Lunar

  • Đăng ký bằng mail, xác minh mail (nhận 25 point)

  • Vào mục account liên kết tk twitter (25 point)

  • Login hàng ngày (1 point)

  • Bật cảnh báo, liên kết telegram…. (25 point).

3. Giá của Lunr token

Xem coinmaketcap https://coinmarketcap.com/currencies/lunr-token/

4. Rút Lunr Token

Khi đạt min 35 Lunr Token có thể rút về ví hoặc thực hiện bán ngay trên App


5. Hỗ trợ

❤️ Cần hỗ trợ Zalo/Tele : 0963 757579 ❤️

❤️ Để cập nhật thông tin Airdrop, Mine mới nhất: https://t.me/MFgroupNews

❤️ Để trao đổi hỗ trợ: https://t.me/autobotfreebo

❤️ Kiến thức, kinh nghiệm và thông tin: www.kiemtienonline.group