Thị trường luôn tồn tại tính chu kỳ vì tâm lý của trader và nhà đầu tư luôn lặp lại khi họ bước vào giao dịch. Dường như, hầu hết chúng ta bước vào các thị trường với tâm lý kiếm cả núi tiền với rủi ro thấp nhất. Chẳng ai có mong muốn ngược lại, hay khác đi cả.

❤️ Bạn có thể biết tất cả phương pháp phân tích giao dịch. Nhưng nếu bạn không giữ được Kỷ Luật thì bạn sẽ cháy tài khoản còn nhanh gấp trăm lần người không biết phương pháp nào.