️ Khi tìm kiếm từ khóa !!! Thay vì dùng google thì dùng presearch.org kiếm coin Free

1. Thông tin

✅www. presearch.org

✅ Eth Smart Contract: 0xEC213F83defB583af3A000B1c0ada660b1902A0F

✅ Tổng phát hành 500 triệu coin

✅ Mã : PRE

✅ Giá hiện tại: 0.2$

2. Tạo tài khoản

✅ Bước 1: Đăng ký tài khoản https://presearch.org/signup?rid=2640390

✅ Bước 2: Nhập thông tin theo form

✅ Bước 3: Đăng nhập và update thông tin cá nhân, bảo mật

3. Nhận Coin free

✅ Mỗi ngày chỉ nhớ khi tìm kiếm trên Google thì mình tìm kiếm bằng Preseach để nhận đươc 3 Pre/ngày

✅ Taking từ khoá kiếm thêm PRE hoặc Tiết kiệm lấy nhận lãi bằng PRE

✅ Tuyển thêm Ref nhận thêm PRE

❤️ Cần hỗ trợ Zalo/Tele : 0963 757579 ❤

Hướng dẫn autoclick kiếm pre coin free