ĐÀO FREE COIN PVK (50 PVK/NGÀY) – MỘT DỰ ÁN LỚN VỀ NĂNG LƯỢNG XANH

CÓ SỰ THAM GIA CỦA CEO POLYGON NETWORK VÀ CEO CỦA PI NETWWORK

1. Tổng quan dự án:

☘️Privok Green Energy là một công ty năng lượng tái tạo hàng đầu dựa trên cối xay gió.

🔥Dự án mới Mạng lưới năng lượng xanh Privok cho khai thác miễn phí, đây là một dự án tốt, triển vọng, xác minh 2 vòng bảo mật.

🌈Khi cộng đồng nắm giữ PVK Token bằng cách clam hàng ngày đạt 500.000 người thì quá trình ICO Privok sẽ bắt đầu. Giá họ bán cho nhà đầu tư hiện nay trên web của Privok là 1 PVK Token = $0.005 USDT

🔥 Dưới đây là ECOSYSTEM của dự án!

2. Nhân sự chủ chốt của dự án!

Có sự tham gia của CEO POLYGON NETWORK VÀ CEO CỦA PI NETWWORK

3. Hướng dẫn đăng ký

🌹 Linh đăng ký: https://www.privok.in/ref/code/r31697C

🌸Bước 1: Đăng ký tài khoản, nhập code xác thực email

🌼Bước 2: Login vào tài khoản, nhập code gửi về email

🌻Bước 3: Thực hiện KYC

4. Cách đào và kiếm PVK coin

🌈 Dự án Privok đang cho đào với tốc độ cao nhất 50 PVK/Ngày trên Web và tặng ngay 50PVK khi hoàn tất đăng ký.

🌈 Nhấn Daily Bonus để đào 24h vào click 1 lần

🌈 Tốc độ đào sẽ giảm dần như hình dưới đây!

🌈 Có thể kiếm thêm 900 PVK coin bằng cách tham gia các mạng xã hội của dự án! Và từ Ref của các bạn có thể lên đến 25%!