EA Grid Buy Sell là một Bot lưới, EA sẽ mở các lênh chờ Buy và Sell theo một khoảng cách nhất định.

EA này không hoàn toàn tự động, bạn phải thiết lập các thông số sau (Tùy từng cặp tiền mà có cá thông số khác nhau):