1. Giới thiệu về Token Agrinoble

Agrinoble là một nền tảng Nông nghiệp Blockchain toàn cầu kết nối nông dân quy mô nhỏ với Thị trường, Tài chính, Công cụ và Nguồn lực. Nó có một thị trường phi tập trung để cho phép nông dân-người tiêu dùng giao dịch bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh, một mô-đun huy động vốn cộng đồng để nông dân gây quỹ bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh.

Agrinoble Token (AGN) là tiền tệ cho hệ sinh thái được sử dụng để thực hiện giao dịch trong nền tảng và cũng là một hình thức thanh toán và giải quyết giữa những người tham gia. Chúng tôi khám phá Mã thông báo Agrinoble cho: Thẻ thông minh Agrinoble, Giao dịch, NOBLwallet, Thanh toán, AgrinoblePay.

2. Thông tin dự án

Tổng Coin cung cấp 10.000.000.000

Hợp đồng: 0x2317f8c321954070b57019bfbd9a1fae1f3c04d9

Thông tin chi tiết: https://bscscan.com/token/0x2317f8c321954070b57019bfbd9a1fae1f3c04d9

3. Hướng dẫn

+ Trong ví Trust tài khoản Smart BNB có sẵn nhiều hơn 0.001 để trừ phí chuyển coin

+ Vào phần Dapp => copy và dán chỗ tìm kiếm https://agrinoble.finance/?ref=0xE9374284294F6133802DD8411a20622B01AaC4b8 (Hình 1)

+ Chuyển từ Eth sang Smart BNB (Hình 2)

+ Chọn Airdrop => ok = > nhận 1.000 AGN (Hình 3)

+ Nếu mua bấm nút mua ít nhất 0.01 BNB = 10.000 AGN

+ Xong ra check ví là Coin đã về ngay!

Cần hỗ trợ Zalo/Tele : 0963 757579

Hình 1

Hình 2

hình 3